ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Klinikum Rechts Der Isar   

Университетската болница "Дер Исар" има екип от висококвалифизирани лекари, сестри, изследователски работници и технически персонал, посветени на Вас. С персонал от над 4 500 човека тя е реновиран център за грижи, медицински постижения и преподаване. Включва 33 отделни клиники и департаменти, които годишно обслужват 220 000 амбулаторни и 58 000 стационарни пациенти.

Със своите 1 100 легла болницата покрива широк спектър от медицински лечения и терапии. Тясното сътрудничество между здравните услуги и изследователската дейност, и последните постижения в медицинското оборудване са на разположение на пациенти тук.   Universitätsklinikum Erlangen

Медицина на най - високо ниво!

UK Erlangen е основана през 1815 г. Град Ерланген е част от "Europäische Metropolregion Nürnberg" и има за цел да бъде деноминиран за "Град на здравеопазването и медицината".

Болницата разполага с експерти във всяка област на медицината и здравеопазването. 43 ведомства, 7 института, 23 мултидисциплинарни института и 5 централни обслужващи звена, като всяко едно от изброените лечебни заведения е специализирано в това да установи клиничната картина, специфичното лечение и/или научната процедура.

Всеки пациент може да бъде сигурен, че ще получи най - добрата индивидуална грижа от екип специалисти.       Universitätsklinikum München   

Център на съвременната медицина, най-новите изобетения и научно-техническия прогрес, заедно с грижа към всеки, защита и доверие. И без никакво съмнение в този факт, ние се надяваме, че ще го почувствате при първия контакт с Университетската Болница в Мюнхен.

Болницата, заедно със своята 200-годишна традиция заема благодарение на огромния си потенциал в областта на изследванията, обучението и обезпечаването на пациентите едно от първите места между Университетските Болници не само в Германия, а и на международно ниво. Големият авторитет болницата завоюва всичко благодарение на ангажимента на висококвалифицираните сътрудици: за Вашето оздравяване и нужди се грижат около 9000 човека персонал: лекари, сестри, технически персонал и санитари, администарция и управление. Към настоящия момент болницата разполага с почти 2400 легла и 44 специализирани клиники, институти и подразделение към всяка област на медицината. Ежегодно своето доверие към болницата предоставят около 480 000 пациента. Голяма част от тях са пациенти от бившите републики на СНГ.      
Diagnoseklinik München   

Diagnoseklinik München предлага най - високи стандарти на медицинска компетенстност, качество иновации и услуги. Опитните специалисти са на разположение на своите клиенти за цялостна профилактика и превантивна медицина с цялата възможност на съвременната медицинска технология. С новаторските процедури за цялостно обследване на организма, висококвалифицираните екипи от специалисти могат да открият дадено заболяване още в най - ранен стадий. Клиниката разполага с голям асортимент от апаратура.   Universitätsklinikum Würzburg   

Историята на Университетската Болница Вюрцбург започва преди повече от 400 години - това е една от най-старите Университетски Болници в Германия , в която висококачественото медицинско обслужване се съчетава с разширените изследвания.

В състава на Униболницата влизат 19 професионални клиники и 22 клиники със широк универсален профис, а също така и 4 клинични отделения и 4 експериментални института.

Освен това, в болницата работят отделения на 6 професионални училища, които са в системата на здравеопазването. Те осъществяват обучение и подготовка на срединя медицински персонал /медицински сестри/ за работа с възрасти хора и деца, подготвят медико-технически асистенти - радиолози, медицински сестри-акушерки, медицински сестри за работа във физиотерапевтическите кабинети и кабинети по диатология, а също така и масажисти.

В Униболницата работят повече от 5000 сътрудника. По данни от 2010 г. всяка година повече от 200 000 човека преминават обследване и амбулаторно лечение, а над 51000 поциента получават квалифицирано лечение в стационар.