ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Преводачески услуги   

Можете да се възползвате от голямото разнообразие на предлаганите от нас услуги, които изцяло покриват клиентските потребности в областта на преводите. Преводаческите услуги, извършвани от опитни специалисти, ще отговорят на Вашите очаквания.

Предлагаме устни и писмени преводи от висококвалифицирани преводачи.       

Нашите служители могат да превеждат както обикновени документи, така и медицински епикризи, заключения и др.