ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор


Johannes Gutenberg Universität Mainz   

Университетският медицински център "Йоан-Гутенберг" в Майнц предлага медицинско обслужване на най-високо университетско ниво. Центърът предлага не само медицинско съдействие. Университетският медицински център в Майнц се явява известен изследователски център с добра рекомендация като учреждение за медицинско образование.

Центърът е постигнал успех в инициативата за върхови постижения от германските федерални и държавни правителства за насърчаване на научни изследвания на високо ниво.

В национални и международни класации е на висока позиция за научни изследвания.

Трите основни направления в областта на медицината - медицинско обслужване, образование и изследователска работа - са неразривно свързани помежду си. Пациентите винаги получават най-доброто медицинско обслужване с използването на новите методи за диагностика и лечение, основани на знания, получени в хода на последните изследвания в областта на медицината.

Центърът разполага с повече от 50 клинични подразделения и има над 1 600 легла.

Ежегодно повече от 62 000 пациенти от Германия и други държави получават своето стационарно лечение тук, а около 220 000 - амбулаторно.