ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein   

Университетската болница "Шлезвиг-Голштейн" се явява най-голямата болница на север в Германия и единственото учреждение в Шлезвиг-Голштайн, което предоставя целия комплект от медицински услуги. Ние сме горди от успехите си на международно ниво, които непосредствено са в полза на нашите пациенти.

Целта ни е в това, да достигаме най-високи резултати в медицината, съвместно с деловите ни партьори. Свидетелство за този факт се явява присъденото звание за лидерство от Асоциацията за интердисциплинарно научно-изследователско общество.

Предоставените от нас медицински услуги, които са благодарение на тясната връзка между науката и медицинската помощ, излизат далече от пределите на нормалната болница. Нашите пациенти се възползват от плодотворното сътрудничество на медицината от най-високо равнище с учените, работещи в интердисциплинарните сфери, тъй като актуалните резултати от научно-изследователската работа намират непосредственото си приложение в клиничната практика.

В 80-те клиники и институти, 2000 лекари и учени, заедно с обслужващия медицински персонал от 3600 човека оказват в стационарни и амбулаторни условия медицинска помощ на повече от 360 000 пациенти. Ние сме особено щастливи да посрещнем онези 3000 деца, които с наша помощ ежегодно се появяват на бял свят. Този мащаб на действия на Университетска болница "Шлезвиг-Голштайн" се явява гаранция в най-висока степен за индивуална и комплексна пълнота за предоставяните медицински услуги на всеки отделен пациент, с използването на съвременно диагностично и терапевтично оборудване.