ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Основни CHECK UP   

Програмите CHECK UP са създадени с участието на водещи германски диагностични центрове.

BASIC Check up   

На хората, които нямат сериозни здравословни проблеми, се препоръчва ежегодно да преминават базисната програма CHECK UP Basic. Това е основополагащо профилактично обследване, при което ще бъдете наблюдавани от опитен професор, който ще проведе детайлен преглед. 

В кои случаи се препоръчва:

Бихте могли да преминете през базисния преглед по всяко време и във всяка възраст. Ние Ви препоръчваме да преминавате това подробно обследване на всеки две години, започвайки от 35-годишна възраст.

При базовия преглед се проверяват всички важни функции на органите на целия организъм. По този начин Вие бихте могли да получите подробна и обстойна представа за състоянието на Вашето здраве. Посочените фактори могат да бъдат целенасочено неутрализирани с помощта на разработаните съгласно резултатите профилактични програми и да се предприемат съответните мерки.

Как протича обследването:

1. Първа консултация при постъпване

По време на встъпителната беседа се провежда подробно изследване на историята на Вашето здравословно състояние, както и семейната обремененост. Освен това, ние ще Ви обясним последващите стъпки в профилактичното обследване. Естествено, ще отговорим на всички въпроси от Ваша страна.

След снемането на анамнезата ще последва подробен преглед на целия организъм и проследяването на състоянието на съдовете и нервите. При това ние ще обърнем внимание и на Вашата кожа. 

Следващата стъпка е провеждането на електрокариологично изследване, изследване бъбречните функции, ултразвуково обследване на коремните органи /черен дроб, жлъчен мехур, бъбрек, далак, лимфни възли и коремна аорта/, а също така на щитовидната жлеза, както и изследване състоянието на сънните артерии с помоща на цветен доплер за профилактика на инсулта.

В рамките на базовия пакет ще Ви бъде взета кръв за проверка на показателите в лабораторията. Диагностичният център е разработил за това специални профили на лабораторните изследвания, за да се определят всички важни показатели за функционирането на органите и обмяната на веществата /например холестерол/ и минералните вещества /калций, натрий, цинк и т.н./. Допълнително към пълната кръвна картина ще Ви бъде проведено ултарзвуково обследване на сърцето. Подробният анализ ще ни помогне да получим важни указания, необходими за идентифициране или изключване на заболявания и нарушения във функциите на органите в човешкия организъм.

2. Втори блок на проучванията

Освен това с помощта на така нареченото измерване In-Body ще Ви бъде определено индивидуалното съотношение мазнини, мускулна и костна тъкан в организма. По Ваше желание базовата проверка може да бъде допълнена с тест за проверка на зрението и слуха.

3. Електрокардиограма с натоварване - само при необходимост по препоръка на лекаря, след като е проведена електрокардиограма в покой!

С помощта на велоергометър се регулира способността на Вашето сърце да издържа натоварване. Това обследване ни позволява да получим указания за коронарна болест на сърцето и се явява по такъв начин важен фактор в рамките на профилактика на сърцето. След провеждане на електрокардиограма с натоварване ще имате възможност да вземете душ.

4. Образна диагностика 

При необходимост или по желание в заключение може да бъде проведено обследване с използването на образни диагностични методи. В този случай, ако в рамките на предшестващите обследвания се е появила необходимост от използване на радиологически методи, то ние предварително ще организираме провеждането на MRI, CT, PET/CT, PET/MRI.

5. Заключение на професора

В заключение ще бъде направена окончателна консултация с водещия Професор, където ще Ви бъде обяснено напълно здравословното Ви състояние, при необходимост - последващи стъпки на лечение.

При желание от Ваша страна, разговорът може да бъде предоставен в писмен вид като окончателен репорт.   

Необходимо време за провеждане на обследването:   

Времето, необходимо за провеждането на профилактичното обследване, е 2 - 3 часа.   

Предварителна подготовка за провеждане на обследването:   

Не е необходима специална подготовка за провеждане на обследването.

   

CHECK UP Standart

В пакета се включва Check Up Basic+   

CHECK-UP Premium 

В пакета се включва Check Up Basic+