ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Ангиология

Диагностика:

- Доплерсонография;

- Осцилография;

- Венозна плетизмография;

- Конвенционална и дуплекс сонография;

- Селективна ангиография;

- Капилярна микроскопия;

- Ангиография, венография;

- Образна диагностика (КТ, ЯМР);   

Терапевтично лечение:

- Лечение на остри и хронични заболявания на кръвообращението;

- Лечение на съдови аневризми, артериални и венозни възпалителни заболявания;

- Лечение на хронична венозна недостатъчност;

- Лечение на хронични язви (Ulcus cruris);

- Лечение на тромбоза на дълбоките и повърхностните вени на горните и долните крайници;

- Лечение на заболявания на лимфната система;

Инвазивна ангиология:

- Ангиопластика и стентиране на артериите, включително каротидните, мезентериалните и бъбречните артерии;

- Лазерна ангиопластика.