ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Брахитерапия   

Брахитерапията е метод за лъчелечение, при който източникът на радиация е разположен вътре в прицелния орган или в непосредствено съседство с него.

Ракът на простата от своя страна е благоприятен за брахитерапия поради анатомичната достъпност на жлезата през кожата на перинеума.
Разработени са два основни метода за брахитерапия: перманентна брахитерапия със семена и по-съвременният вариант – брахитерапия с висока мощност на дозата (т.нар. High Dose Rate (HDR) brachyterapy).

Ракът на простатата е лечим, при условие че в него се реализират високи дози лъчение (над 70 Gy), но от друга страна, с нарастване на общата лечебна доза радиация, расте и вероятността от засягане и увреждане на съседните на простатата здрави органи – ректум, тънки черва и пикочен мехур. Ето защо при лъчелечение на рака на простатата е от голямо значение, тези високи дози радиация да се реализират с висока прецизност и по възможност само в простатната жлеза.