ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Кардиохирургия

- Сърдечна операция;

- Коронарен артериален байпас с кардиопулмонален байпас машина;

- Коронарен артериален байпас туптящо сърце, (OPCAB);

- Всички видове конвенционални операции на сърдечните клапи;

- Минимално инвазивна и "ендоскопска" операция на кръвоносните съдове и сърдечните клапи;

- Хирургично лечение на перикардни заболявания и сърдечни тумори;

- Спешна сърдечна операция, включително и хирургичното лечение на остър миокарден инфаркт, аортна дисекация, белодробен емболизъм;

- Хирургична корекция на вродена (зряла възраст) болест на сърцето (предсърдни дефекти, камерен септален дефект, митрална клапа и т.н.);

- Трансплантация на сърце, бял дроб и сърце-бял дроб комплекс;

- Хирургично лечение на сърдечна аритмия;

- Хирургично лечение на тромбоемболична болест на белите дробове;

- Имплантиране на средство, спомагащо кръвоносната система (изкуствено сърце, и т.н.);

- Детска сърдечна хирургия;

- Пълна гама на хирургична корекция на вродени и придобити дефекти на сърцето при деца;

- Гръдна хирургия.