ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

КЛИНИКА ЗА КОСТНО-МОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Факти и цифри

Алогенни първични трансплантации, включително педиатрични пациенти: 176

Автоложни трансплантации, включително педиатрични пациенти: 14

Пациентите с миелоидна левкемия: около 100

Пациенти с левкемия на лимфната: приблизително 50

Фокус области

Фокус области от болнично лечение на алогенна трансплантация на стволови клетки за лечение на двете злокачествени и доброкачествени хематологични системни заболявания и разсаждане на на собствените bloodforming на пациента стволови клетки след myoablative (т.е. необратимо унищожава функцията на костния мозък) или интензивност намалява предшестващо лечение.

Клиниката е особено опит в алогенна трансплантация на стволови клетки с частично тъкан съвместими донори, които са или не са свързани с получателя. Тези трансплантации сега представляват по-голямата част (70%) от всички трансплантация на дарения, извършени в клиниката.

Клиниката разполага със собствена площ за производство на препарати за стволови клетки. На клиниката координационен център улеснява комуникацията между пациенти, донори, в регистъра на донор, и като се позова институции, а също и координира всички организационни процеси, участващи в трансплантация на стволови клетки.

Специални консултации

Извънболнична клиника на клиника за костни-мозъчните трансплантации

Областта на научните изследвания

Многоцентрови проучвания за оптимизиране на лечение за левкемия, лимфом, мултиплен миелом

Развитие и изпитания на нови методи в климатик терапия (включително нови цитостатици, radioimmune терапия, насочени tomotherapy)

Алогенна трансплантация на стволови клетки при по-възрастни пациенти

Алогенна трансплантация на стволови клетки с частично идентични донори

Оптимизиране на подбора на донорите

Методите на трансплантация промяна

Осиновители клетъчна терапия, след алогенна трансплантация на стволови клетки

Значение на молекулярните полиморфизми на вроден и придобит имунитет в алогенна трансплантация на стволови клетки

Откриване и терапия на молекулярната резидуална болест след алогенна трансплантация на стволови клетки

Брой пациенти

Престой: 320

Извънболнична: 6530

Персонал

Има 14 лекари в клиниката, в това число 8 специалисти в областта на хематологията, онкологията, имунологията, ендокринология, диабетология, и гастроентерология.

В допълнение, има 58 медицински сестри, 31% от които са напреднали специализирано обучение в областите на компетентност на клиниката.

ОНКОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Фокус области

Нашата клиника е една от първата по рода си, посветена на фармакологичното лечение на пациенти със злокачествени заболявания и е бил в продължение на десетилетия.

Клиничните ни фокус е върху развитието на терапевтични стратегии и прилагане на фармакологични терапии като част от интердисциплинарни концепции за лечение на пациенти с тумори, по-специално с тумори на белите дробове и гърдите региона, стомашно-чревния тракт, черния дроб, панкреаса и жлъчната система, с рак на гърдата , рак на яйчниците, с тумори на главата и шията региона, с тумори на бъбреците, пикочния мехур, или зародиш клетки, с мозъчни тумори и тумори на костите и меките тъкани. Друг фокус е върху лечение на пациенти с рак на неизяснен първичен произход (чаша).

В допълнение към химиотерапията, която продължава да играе важна роля в туморни лечение, така наречените целеви лекарства, като например моноклонални антитела и туморни инхибитори на растежа са били разработени. Нашата клиника е участвал във въвеждането на тези средства в клиничната практика, поставяйки различен въртене на съвременната терапия на рака. В допълнение, ефикасността и безопасността на химиотерапията и лъчетерапията са значително подобрени чрез съпътстващо лечение и оптимизирани лекарствени комбинации. Продължаващото засилване на тези лечения, както и разработване на нови лекарства в клинични изпитвания е друг акцент района на Клиниката по вътрешни болести (тумор научни изследвания). Но не на последно място, палиативни и болка болкоуспокояващо грижа на нашите пациенти, както и контрола на туморни усложнения, е особено важно за нас. Лекари, медицински сестри и други професионалисти от Западна Германия тумор център се присъедините към нас в предоставянето на тези комплексни, интердисциплинарни услуги.

Специални Консултации и туморни съвет

Тумори на гърдите регион (в сътрудничество с радиация и туморни клиника [Klinik für Strahlentherapie] и Ruhrlandklinik Есен-Heidhausen)

Тумори на коремната област (Западна Германия Стомашно-чревни Center)

Саркома (в сътрудничество с Клиниката по спешна операция и радиация и туморни клиника [Klinik für Strahlentherapie])

Урогенитални тумори (в сътрудничество с Клиниката по урология)

Гърдата и рак на яйчниците (в сътрудничество с жените? Клиника)

Тумори на областта на главата и шията (в сътрудничество с Уши, нос и гърло клиника и радиация и туморни клиника [Klinik für Strahlentherapie])

Мозъчни тумори (в сътрудничество с клиники за неврохирургия и неврология и радиация и туморни клиника [Klinik für Strahlentherapie])

Областта на научните изследвания

Развитие и клинични изпитвания на нови фармакологични терапии туморни

Изследване на молекулярни, генетични и имунологични принципите на развитието на тумори и лечение

Развитие на нови диагностични и прогностични фактори

Брой пациенти

Престой: 3930

Извънболнична: 25,000

Еднодневни хоспитализирани: 3,220

Персонал

Клиниката е екип се състои от 23 лекари, включително и 15 специалисти, и 50 медицински сестри, 19% от които са напреднали специализирано обучение в клиниката полета. В допълнение, има 17 медико-технически служители в извънболничната клиники, във функционалните услуги и лаборатории, 2 служители на психо-социална услуга, 11 служители в документацията и администрацията, както и повече от 10 учени.

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Факти и цифри

Пациенти с нарушения на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм): 370

Пациенти с рак на щитовидната жлеза: 370

Радиоактивни лечение йод: 680

Интраартериална терапия с радионуклиди за злокачествени тумори на черния дроб (HCC, метастази): 78

Лечението с открити радионуклиди: 54

Фокус области

Всички диагностични процедури в областта на ядрената медицина.

Щитовидната жлеза диагностика и лечение), включително, но не само, последващи грижи за карцином на щитовидната жлеза и диагностика на ендокринни тумори. Радиофармацевтик отдел клиниките произвежда радиофармацевтици за две позитронна емисионна томография (ПЕТ) скенери. PET скенерът е посветен на изследвания в подкрепа на диагнози на деменция и жизнеността на сърдечния мускул. A PET / CT скенер се използва за онкологични изпити.

Пълен спектър от ядрени лечение медицина, включително, но не само, радио-йод терапия за нарушения на щитовидната жлеза, радионуклид терапия за metastase, свързани с болки в костите, MIBG терапия (невробластом, злокачествен феохромоцитом), радио имунната терапия (лимфом), Интраплеврална или интраперитонеално лечение на малигнени изливи, интраартериално за лечение на чернодробни тумори (Сирт).

Специални консултации

Последващи грижи за карцином на щитовидната жлеза

Нарушения на щитовидната жлеза: индикация за радиоактивен йод терапия, информация за пациента и проследяването

Интраартериална радионуклид лечение на злокачествени тумори на черния дроб (Сирт)

Болка терапия с радионуклиди

Радио имунната терапия за фоликуларен НХЛ

Областта на научните изследвания

Разработване и прилагане на нови радиофармацевтиците, включително, но не ограничени до тези, които са етикетирани с 124iodine и 86yttrium

Диагностика и лечение на карцином на щитовидната жлеза (дозиметрия, 124iodine PET / CT, диагностика, туморни маркери, ултразвук, психологичните аспекти, лечение с експериментални фармацевтични продукти)

Диагностика и лечение на ендокринни тумори

Клинична употреба и оптимизация на PET, PET / CT

Брой пациенти

Престой: 850

Извънболнична: 2730

Персонал

В клиниката работят 9 лекари, в това число 4 специалисти по нуклеарна медицина. Има 10 медико-технически рентгенови асистенти и 8 медицински сестри