ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Нефрология

- Диагностика и лечение на първични (гломерулонефрит, интерстициален нефрит) и вторични (диабетна нефропатия, реноваскуларни заболявания, имунологични заболявания и рак, бъбречни заболявания;

- Диференциална диагноза и терапия на различни форми на хипертония;

- Подготовка за трансплантация на бъбрек;

- Управление на пациенти след бъбречна трансплантация;

- Всички форми на изкуствен замяна на бъбречната функция.