ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Обща информация и диагностика   

Следва преглед на най-често извършваните от тази клиника изследвания и терапии. С удоволствие ще Ви дадем и допълнителна информация и ще отговорим на въпросите Ви относно непосочени и рядко прилагани изследвания и терапии.

І. Диагностика – обща информация

 • Щитовидна жлеза
 • Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
 • Високоразделителна сонография
 • Тънкоиглена пункция
 • 124-йодна дозиметрия при диференцирани карциноми на щитовидна жлеза
 • Подготовка за радиойодна терапия при автономност
 • Подготовка за радиойодна терапия при M. Баседов
 • Подготовка за радиойодна терапия при карцином на щитовидна жлеза и последваща терапия
 • Лабораторна диагностикаII. Тумор

 • [18F] FDG PET/CT
 • [68Ga] Dotatoc (Ga-Dotatate) PET/CT [18F] Cholin PET/CT
 • [124I] MIBG PET/CT oder [123] I-MIBG Szintigraphie
 • [124I] PET/CT


III. Бъбреци

 • Сцинтиграфия на бъбреци с MAG3
 • Сцинтиграфия на бъбреци с DTPA
 • Статична сцинтиграфия на бъбреци с DMSA


IV. Сърце

 • Сцинтиграфия на миокарда
 • PET/CT на миокарда


V. Кости

 • Едно- или многофазова костна сцинтиграфия


VI. Бял дроб

 • Инхалационна и перфузионна сцинтиграфия


VII. Главен мозък

 • Мозъчно-рецепторна сцинтиграфия с ß-CIT или IBZM
 • Перфузионна мозъчна сцинтиграфия
 • Невро-PET с [18] F-FDG


VIII. Стомашно-чревен тракт

 • Проследяване изпразването на стомаха
 • Езофагусен пасаж
 • Диагностика на мекелов дивертикул
 • Сцинтиграфия на кръвоизливни източници


IX. Други

 • Сцинтиграфия на околощитовидни жлези
 • Сцинтиграфия на сентинелни лимфни възли
 • Възпалителна диагностика с [18F] -FDG