ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

SIRT терапия   

SIRT (Selective Internal Radiation Therapy) - това е иновационен метод на лечение на злокачествени поражения върху черния дроб. Става въпрос както за първични тумори (хепатоцелуларен карцином или карцином на жлъчните пътища), така и за метастази (с дъщерни тумори на колоректален рак, рак на гърдата или невроендокринни тумори). Методът SIRT е основан на вкарването на малки радиоактивни сфери, наречени SIR сфери, които съдържат итрий 90 (90Y) в туморните огнища на черния дроб. Няколко милиона такива микросфери със среден диаметър около 30 µм, което отговаря на 1/3 от дебелината на човешкия косъм, се вкарват чрез катетър в областта на чернодробната артерия, като чрез нея попадат в кръвоносните съдове, които подхранват тумора и го разрушават, прекратявайки притока на кръв към злокачествената тъкан. Тъй като туморите в черния дроб се кръвоснабдяват чрез артерията на черния дроб, а здравата тъкан основно чрез вратната артерия, набирането на радиокативни частици става локално в областта на тумора. Там, благодарение на съдържащите се в SIR сферите бетаоблъчващ 90Y, в течение на определено време (периодът на разпад е около 64 часа) се случва изобретателното облъчване на патологичен тумор. Благодарение на това, че средният радиус на действия на бета облъчването е 2,5 милиметра, а максималният 11 милиметра, централизираното локално облъчване на туморната тъкан е с минимално поражение върху околната здрава тъкан на органа.