ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Туморни заболявания   

Различни методи за изследване:

1. [18F] FDG ПET/КT

Индикация
Диагностика, диагностика на разпространението, или контрол на протичането на терапия при туморни заболявания, диагностика и контрол на протичането на терапия при артериитиди или възпаления (например при поддържането на висока температура без ясна причина).

Подготовка на пациента
Преди изследването пациентът трябва да не е ял поне 6 часа, в случай на диабет нивото на кръвната захар следва да се регулира дългосрочно. Изисква се актуалната стойност на серумния креатинин (измерван не по-рано от 14 дни) и TSH-стойност.

Особености на изследването
Посредством комбинирането на сцинтиграфия и КТ като ПЕТ/КТ е възможно едновременното представяне на метаболизма и морфологията. Желателно е да се предостави информация относно клинични данни на заболяването, досегашна терапия и релевантни предварителни изследвания.

2. [68Ga] Дотаток/Dotatate ПET/КT

Индикация
Откриване на тумор, респ. диагностика на разпространението или контрол на протичането на терапия при невроендокринни тумори. Оценка на радиопептиден рецептор (Итриум-90 дотаток) - терапия.

Подготовка на пациента
Спиране на соматостатин аналози
• i.m. сандостатин LAR: около 30 дни
• s.c. бързодействащ сандостатин: 12 часа
• Изисква се актуалната стойност на серумния креатинин (измерван не по-рано от 14 дни) и TSH-стойност.

Особености на изследването
Посредством комбинирането на сцинтиграфия и КТ като ПЕТ/КТ е възможно едновременното представяне на морфологията, както и на статуса на соматостатиновия рецептор. Възможно е извършване на оценка на радиопептиден рецептор (Итриум-90 дотаток) - терапия.
Желателно е да се предостави информация относно клинични данни на заболяването, досегашна терапия и релевантни предварителни изследвания.

3. [18F] Cholin ПET/КT

Индикация
Рецидивна диагностика при ПСА покачване, първична диагностика, оптимиране на биопсично изследване след неуспешна биопсия.

Подготовка на пациента
Изисква се актуалната стойност на серумния креатинин (измерван не по-рано от 14 дни) и TSH-стойност

Особености на изследването
Посредством комбинирането на сцинтиграфия и КТ като ПЕТ/КТ е възможно едновременното представяне на метаболизма и морфологията. Желателно е да се предостави информация относно клинични данни на заболяването, досегашна терапия и релевантни предварителни изследвания.

4. [124I] MIBG ПЕТ/КТ или [123I] MIBG сцинтиграфия

Индикация
Откриване на тумор, респ. диагностика на разпространението, или контрол на протичането на терапия при невроектодермални тумори като: феохромоцитом, невробластом, гломусен тумор, ганглионевром, параганглиом, карциноид, тумори на клетките на Меркел на кожата, медуларен карцином на щитовидна жлеза, наблюдение и оценка на MIBG-терапия.

Подготовка на пациента
• 20 мин. преди инжекцията се приемат 6 капки разтвор на Лугол за блокада на щитовидната жлеза;
• Изисква се актуалната стойност на серумния креатинин (измерван не по-рано от 14 дни) и TSH стойност;
• Приемането на медикаменти, въздействащи върху обмяната на веществата, следва да се изясни преди обследването (по възможност пауза в продължение на една седмица: трициклични антидепресанти, кокаин, упойващи вещества, лабеталол, метапролол, антипсихотични препарати (напр. фенотиацин), резерпин, тетрабеназин, норепинефирин, серотонин, гванетидин, резерпин, симпатомиметични препарати (например нифедипин, никардипин, амлодипин).

Особености на изследването
Посредством комбинирането на сцинтиграфия и КТ като ПЕТ/КТ е възможно едновременното представяне на морфологията, както и на хромафината тъкан. При необходимост изследванията се провеждат като дозиметрия, напр. при планирана MIBG терапия. След това е необходимо да се направят изследвания на кръвта и цялото тяло, както и 4-, 24-, 48- и евентуално 96-часови ПЕТ/КТ снимки.

5. [124I] ПЕТ/КТ

Индикация
Дозиметрия при планирана радиойодна терапия на диференциран карцином на щитовидната жлеза при високорискови пациенти преди първата радиойодна терапия или за оценка на протичането на радиойодна терапия при повишен туморен маркер тиреоглобулин или цервикалносонографска суспектна находка.

Подготовка на пациента
Изследването се провежда при TSH стимулация. За целта следва или 4 седмици по-рано да се преустанови приемът на медикаменти за щитовидната жлеза (L-тироксин) или без предварително прекратяване на хормоналната субституция на щитовидната жлеза преди изследването двукратно да се направи интрамускулно рекомбиниран TSH (rTSH) Да се спазва забрана за вземане на йод 4 - 8 седмици преди това (да се избягват йодсъдържащи рентгенови контрастни вещества, медикаменти и йодирана готварска сол).

Особености на изследването
Изследванията се провеждат в рамките на дозиметрия при планирана радиойодна терапия на диференциран карцином на щитовидна жлеза. След това съответно е необходимо да се направят изследвания на кръвта и цялото тяло, както и 24 и 120 часови ПЕТ/КТ снимки.