ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Защо Германия?   

Университетските болници на Федерална Република Германия предлагат най-добрите здравни услуги в света! Обикновено един малък град с над 50 клиники и институции, заедно с техния процес на диагностика и лечение, не може да бъде сравнен с нито един друг в световен мащаб.   

Като качество и надеждност, медицинското обслужване в Германия се явява най-доброто в Европа. Това е свързано с няколко основни принципа на немската медицина - внедряване на иновативни технологии и научно-изследователска дейност; максимална стандартизация и иновация на диагностиката и лечението в съчетание с индивидуален подход към пациента; максимално използване на медицинските възможности и средства и не на последно място - прозрачност на лечебния процес и стриктна система на контрол върху всичко, свързано с пребиваването на пациента в болницата.

Световноизвестен факт е, че висококвалифицираните лекари в Германия са изключително отговорни към своята работа, респективно към своите пациенти. Хипократовата клетва е в пълна сила при изпълнението на техните ангажименти.

В Германия се намира най-модерното оборудване, познато в света. В съчетание с ноу-хау технология и научно-изследователска дейност се предлага качеството на услугите в областта на здравеопазването без конкуренция.